CONDICIONS D’ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, MENTCOS.COM li informa que és titular del website WWW.MENTCOS.COM d’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, MENTCOS.COM informa de les següents dades: El titular d’aquesta pàgina web és Anna Colomer Jussà, amb CIF 43629222Q i domicili social al Ctra. Camprodón 12, 2 Baixos, Sant Joan de les Abadesses (Girona). L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és info@mentcos.com

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús per les websites de MENTCOS.COM confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per les pàgines de MENTCOS.COM, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. Les pàgines web de MENTCOS.COM proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del website. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per MENTCOS.COM per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts per la web.

L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per MENTCOS.COM contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del website.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

MENTCOS.COM no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en les seves websites i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

MENTCOS.COM declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu website, poguessin derivar-se de la navegació per la seva pàgina web. En conseqüència, MENTCOS.COM no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

MENTCOS.COM es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu website. Tant pel que fa als continguts de la website, com en les condicions d’ús de les mateixes o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu website, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, MENTCOS.COM informa als usuaris del seu website que les dades personals recollides per l’empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de MENTCOS.COM, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, MENTCOS.COM informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: Ctra. Camprodón 12, 2 Baixos, Sant Joan de les Abadesses (Girona). Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si o com a cessionària, a MENTCOS.COM seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de MENTCOS.COM.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

MENTCOS.COM es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i MENTCOS.COM es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i MENTCOS.COM, els jutjats o tribunals propis de la localitat de GIRONA.